logo
รหัสสินค้า
สินค้า
ราคา
จำนวนชุด
รวม/บาท
650
650

 
รวมราคาสินค้า
 
 
การจัดส่ง ( น้ำหนัก 995 กรัม )
น้ำหนัก
995 กรัม
ราคาค่าส่ง
67 บาท
717 บาท
รายละเอียดผู้สั่งซื้อ
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่
รายละเอียดผู้รับสินค้า
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่
ร้านค้า
kea
เบอร์ติดต่อ
0961768088
อีเมล์
sreesamorn22@gmail.com